Cách Tốt Nhất để Bạn Phân Tích và Nghiên Cứu Các Đơn Đặt Hàng

Đơn đặt hàng là khu vực mà người bán có thể xem được danh sách các đơn hàng mà khách hàng đã đặt mua sản phẩm và phân tích đơn hàng. Ban đầu, Printub chỉ đưa ra một danh sách đơn giản gồm một vài thông tin căn bản như Đơn hàng, Ngày đặt hàng, Loại sản phẩm, Tên chiến dịch, Khoản tiền thanh toán mà người bán sẽ được nhận (lợi nhuận thực tế) và Trạng thái đơn hàng.

Giao diện phần ‘Đơn đặt hàng’ cũ trên Printub

Tuy nhiên sau một quá trình vận hành, có nhiều người bán (sellers) đạt được kết quả kinh doanh tốt thông qua Printub. Họ muốn nhìn thấy nhiều thông tin về các đơn đặt hàng hơn để có thể phân tích và nghiên cứu khách hàng của họ. Printub nhận thấy đó là ‘nỗi đau’ của đối tác mà công ty cần phải giải quyết ngay lập tức.

Và như bạn thấy, chúng tôi đã thêm một vài thông tin dưới dạng biểu đồ.

Biểu đồ theo thời gian

Số lượng sản phẩm đã bán tính theo ngày
Lợi nhuận thực tế tính theo ngày
Số lượng sản phẩm đã bán tính theo tháng
Lợi nhuận thực tế tính theo tháng
Số lượng sản phẩm đã bán tính theo năm
Lợi nhuận thực tế tính theo năm

Biểu đồ theo khu vực

Bên cạnh việc thống kê tổng số đơn hàng, sản phẩm và lợi nhuận bạn nhận được, Printub còn giúp bạn biết được khách hàng của bạn tập trung chủ yếu ở khu vực nào và tổng doanh thu theo giá trị sản phẩm thông qua biểu đồ tròn:

Biểu đồ đơn hàng phân theo khu vực

Tổng doanh thu theo giá trị sản phẩm còn giúp bạn biết được khách hàng ở các khu vực có mức độ chi tiêu, mua sắm nhiều hay ít.

Trên đây là cập nhật mới về tính năng và giao diện phần Đơn đặt hàng trong Dashboard trên Printub. Những cập nhật này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc phân tích đơn hàng trên Printub. Chúc bạn kinh doanh và kiếm tiền thành công với nền tảng Printub.

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản Printub thì nhanh tay tham gia ngay để bắt đầu kiếm tiền trực tuyến. Chúng tôi vui mừng khi có thêm bạn đồng hành!