Những tin tức & lời khuyên thực tiễn tốt nhất từ Facebook for Business

facebook for business

Facebook for Business cung cấp những tin tức, lời khuyên và thực tiễn tốt nhất để giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh. Thông tin này được cung cấp và theo dõi bởi các nhân viên của Facebook và được dùng làm nguồn tài nguyên cho các doanh nghiệp sử dụng Facebook.

Facebook for Business Website (Trang Facebook dành cho Doanh nghiệp)
www.facebook.com/business

Advertiser Support (Hỗ trợ nhà quảng cáo)
www.facebook.com/business/resources

Advertiser Education (Hỗ trợ học quảng cáo)
www.facebook.com/business/learn
www.facebook.com/blueprint

Advertising Best Practices (Thực hành quảng cáo tốt nhất)
www.facebook.com/groups/AdsBestPracticesSMB

Video Tutorials (Video hướng dẫn)
www.facebook.com/marketing/videos

Creative Tools & Tips (Công cụ & mẹo sáng tạo)
www.facebook.com/business/a/creative-tools

Guides for Advertisers (Hướng dẫn dành cho nhà quảng cáo)
www.facebook.com/help/337584869654348

Ads Guide (Hướng dẫn quảng cáo)
https://www.facebook.com/business/ads-guide

Advertising Policies (Chính sách quảng cáo Facebook)
https://www.facebook.com/policies/ads/

Help Center (Trung tâm trợ giúp)
www.facebook.com/help

Help Community (Trợ giúp cộng đồng)
www.facebook.com/help/community

Report an Issue (Báo cáo một vấn đề)
www.facebook.com/help/181495968648557

Give Feedback (Cung cấp thông tin phản hồi)
www.facebook.com/help/127103474099499

Nguồn: Facebook Business

Những tin tức & lời khuyên thực tiễn tốt nhất từ Facebook for Business
Đánh giá bài viết

Kiếm tiền Online với Printub

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.