Tỷ lệ hoàn

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Tỷ lệ hoàn là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực thương mại điện tử và khi kinh doanh trên Printub cũng không thể bỏ qua chỉ số này. Tỷ lệ hoàn được Printub tính theo số lượng sản phẩm bị hoàn trả/tổng số sản phẩm bán ra trong một tháng.

Dựa vào chỉ số này người bán hàng có thể biết sản phẩm đang gặp vấn đề gì và mức độ đón nhận của thị trường. Đối với Printub, chúng tôi cũng xác định được tỷ lệ hoàn chung trên cả hệ thống để kịp thời cải tiến sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

Chính sách tỷ lệ hoàn tính theo tháng được Printub quy định như sau: 

Tỷ lệ hoànChính sáchVí dụ
Từ 10% trở xuốngPrintub chịu toàn bộ tiền sản xuất (base cost) + phí giao vận (chiều đi + chiều hoàn). Người bán không phải chịu phí.Một chiếc áo PE tiền sản xuất (base cost) là 60.000đ, tiền ship chiều đi là 30.000đ, tiền ship chiều hoàn là 15.000đ. Tổng cộng Printub chịu tổn thất 105.000đ.
Từ 10,1% trở lênNgười bán chịu tiền sản xuất (base cost) + phí giao vận (chiều đi + chiều hoàn) của phần vượt trên 10%.Tỷ lệ hoàn của tháng là 15% thì người bán phải chịu tất cả chi phí của 5% đơn hoàn còn lại.

Các đơn hoàn được tính dựa trên thời gian lên đơn. Ví dụ: 10% hoàn là đến 20 áo bị hoàn đầu tiên thì từ áo hoàn thứ 21 trở đi (tính theo thời gian lên đơn) người bán sẽ chịu chi phí hoàn.

Xem thêm: Chính sách tỷ lệ hoàn (tính theo tháng)