Tỷ lệ chuyển đổi

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Tỷ lệ chuyển đổi được tính đơn giản bằng cách lấy số lượt chuyển đổi chia cho tổng số lần tương tác với quảng cáo có thể theo dõi được cho một lượt chuyển đổi trong cùng khoảng thời gian. Ví dụ: nếu bạn có 50 lượt chuyển đổi từ 1.000 lần tương tác thì tỷ lệ chuyển đổi của bạn sẽ là 5%, bởi vì 50 ÷ 1.000 = 5%.

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi cho phép bạn đo hiệu suất của các website và apps trong việc:

  • Hiểu được bao nhiêu phần trăm người dùng đang hoàn thành các mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp bạn.
  • Đánh giá sự thành công của một website hay app và xác định các phần nên được cải thiện.
  • Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi cũng cho phép bạn có được doanh thu cao hơn với cùng một lượng traffic.

Cách nâng cao tỷ lệ chuyển đổi

  • Tối ưu hóa giao diện website

Giao diện website là thứ rất quan trọng đầu tiên, vì nó là thứ đập vào mắt khách hàng đầu tiên. Các sản phẩm, dịch vụ càng ngày càng nhiều thì khách hàng sẽ trở nên có nhiều lựa chọn, và họ sẽ ngày càng khó tính trong việc “trao niềm tin”. Và đến cả giao diện website cũng trở thành 1 yếu tố để họ cảm thấy sự chuyên nghiệp, sự tin tưởng.

  • Thực hiện A/B Testing

Thử nghiệm A/B hay A/B Testing là một cuộc thử nghiệm mà trong đó, hai hoặc nhiều biến thể của trang được hiển thị cho người dùng một cách ngẫu nhiên. Và những phân tích thống kê được sử dụng để xác định biến thể nào hoạt động tốt hơn cho mục tiêu chuyển đổi nhất định. 

  • Tập trung xây dựng nội dung (content marketing)

Nếu nội dung bạn xuất bản có thể giải quyết vấn đề khách hàng đang gặp phải, họ sẽ tin tưởng theo dõi bạn, thúc đẩy tạo ra chuyển đổi trong tương lai.

  • Call to Action

Sử dụng Call To Action – Lời kêu gọi hành động có 2 hình thức chính thường dùng :

  1. Nút kêu gọi, có màu sắc, có design nếu cần đầu tư.
  2. Lời kêu gọi bằng text: Những lời kêu gọi như “Limited Time”, “Limited Edition”,… tạo nên “Tính khẩn cấp”, dẫn đến việc “thôi thúc” người ta phải thực hiện hành động nếu không muốn mất cơ hội mua hàng ngon.