Tình trạng sản xuất của hệ thống

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Khu vực Tình trạng hệ thống trong Dashboard là nơi Printub thông báo về tình trạng sản xuất của hệ thống.

Printub hiển thị 3 trạng thái sản xuất cho các sản phẩm:

  • Bình thường: Tín hiệu màu xanh lá. Đơn hàng mới dự tính sẽ được sản xuất trong từ 1 đến 3 ngày.
  • Có thể chậm: Tín hiệu màu vàng cam. Đơn hàng mới dự tính sẽ được sản xuất trong từ 3 đến 5 ngày.
  • Quá tải: Tín hiệu màu đỏ. Đơn hàng mới dự tính sẽ được sản xuất xong sau 5 ngày.

Ngoài hiển thị ở khu vực Tình trạng hệ thống, Printub cũng hiển thị trạng thái sản phẩm khi người bán thao tác tạo đơn hàng cho khách hàng. Khi lựa chọn sản phẩm cho đơn hàng, tín hiệu báo tình trạng sẽ xuất hiện ở góc trái sản phẩm.

Dựa vào trạng thái sản xuất của hệ thống, bạn sẽ biết được khoảng thời gian mà đơn hàng dự kiện được giao. Từ đó, bạn có hướng trao đổi trước với khách hàng về những đơn hàng có thể bị giao chậm.