Thử nghiệm A/B

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Thử nghiệm A/B hay A/B Testing là một cuộc thử nghiệm mà trong đó, hai hoặc nhiều biến thể của trang được hiển thị cho người dùng một cách ngẫu nhiên. Và những phân tích thống kê được sử dụng để xác định biến thể nào hoạt động tốt hơn cho mục tiêu chuyển đổi nhất định. 

Mục tiêu khi sử dụng A/B testing

 • Tăng lưu lượng truy cập trang web: Việc test các bài đăng trên blog hoặc tiêu đề trang web khác nhau có thể làm thay đổi số lượng người nhấp vào tiêu đề đó để truy cập website, qua đó làm tăng lưu lượng truy cập trang web.
 • Tăng tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate): Test các vị trí, màu sắc khác nhau hoặc thậm chí là văn bản neo trên CTA có thể thay đổi số người nhấp vào các CTA này để đến trang đích. Điều này giúp làm tăng số người điền thông tin liên hệ vào biểu mẫu trên website và “chuyển đổi” thành khách hàng tiềm năng.
 • Giảm tỷ lệ thoát trang: Nếu khách truy cập website của bạn rời khỏi hoặc thoát ra nhanh chóng sau khi truy cập website của bạn, hãy làm thử nghiệm trên các bài đăng giới thiệu blog, phông chữ hoặc hình ảnh đặc trưng khác nhau. Điều này có thể làm giảm tỷ lệ thoát và giữ được nhiều khách truy cập hơn.
 • Giảm sự từ bỏ giỏ hàng (cart abandonment): Các doanh nghiệp thương mại điện tử cho biết từ 40% – 75% khách hàng rời khỏi trang web khi mà những mặt hàng của họ vẫn còn trong giỏ. Việc test các hình ảnh sản phẩm khác nhau, thiết kế trang thanh toán và hiển thị phí vận chuyển có thể làm giảm tỷ lệ từ bỏ này.

Quy trình thử nghiệm A/B 

 1. Đặt câu hỏi:

Đặt ra câu hỏi để làm định hướng và mục tiêu cho quá trình A/B testing. Một số câu hỏi gợi ý: “Làm sao để giảm bounce rate cho trang landing page?” hoặc “Làm sao để tăng số người đăng ký trên trang chủ?” 

 1. Nghiên cứu tổng quan:

Tìm hiểu và nắm được hành vi của các khách hàng khi họ thực hiện chuyển đổi bằng các công cụ đo lường cho từng kênh (VD đối với website là Google Analytics, đối với social là social listening tools…)

 1. Đặt giả thiết:

Với câu hỏi và những gì biết về hành vi của khách hàng, bạn hãy thử đặt một giả thiết để giải quyết câu hỏi đặt ra phía trên. “Làm cho nút đăng ký nổi bật hơn sẽ làm tăng số người đăng ký” hay “Banner với hình ảnh người thật sẽ có CTR cao hơn” là những ví dụ cụ thể.

 1. Xác định mẫu thử và thời gian thực hiện test:

Tiếp theo bạn cần xác định số lượng khách hàng sẽ được tiến hành A/B testing. Số lượng mẫu thử phải đủ lớn để có thể thấy được sự khác biệt giữa 2 phiên bản A/B một cách rõ rệt sau quá trình test. Thời gian test cũng cần được xác định một cách hợp lý để đảm bảo kết quả không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời vụ, tác động từ bên ngoài khiến nhu cầu và hành vi của khách hàng thay đổi. 

 1. Tiến hành test:

Tạo ra thêm phiên bản mới B để thử nghiệm với phiên bản gốc A. Phiên bản B này sử dụng giả thuyết mà bạn đã đặt ra (nút đăng ký nổi bật hơn, banner hình người thật…) và được đo lường về conversion rate với phiên bản A.

 1. Thu thập thông tin và tiến hành phân tích:

Nếu sau quá trình A/B testing và bạn thấy được rằng phiên bản B mang lại conversion rate cao hơn phiên bản A tức là phiên bản B hiệu quả hơn. Nhưng nếu conversion rate thấp hơn hoặc không thay đổi thì tức là giả thuyết để giải quyết vấn đề của bạn không đúng. Lúc này cần quay lại bước thứ 3 và tìm một giả thuyết mới để tiếp tục.

 1. Cung cấp kết quả cho tất cả các bên liên quan:

Gửi các thông tin và insights tìm được sau quá trình thử nghiệm cho các bộ phận liên quan (lập trình, thiết kế UI/UX, team tối ưu hóa, v.v…). Tiến hành thay thế phiên bản A bằng phiên bản B nếu B thực hiệu quả hơn sau khi đã xem xét hết tất cả các khả năng có thể xảy ra nếu thay thế.