Thị trường ngách

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Thị trường ngách (Niche market) là thuật ngữ ám chỉ một thị trường hẹp chưa được khai phá hoặc đã được khai phá nhưng chưa hết tiềm năng. Nó là một phân khúc của thị trường lớn hơn, và bởi nhu cầu, sở thích hoặc bản sắc riêng làm cho nó khác biệt so với thị trường nói chung. Thị trường này còn mới, quy mô nhỏ, nhu cầu người dùng chưa cao do đó nhiều doanh nghiệp lớn không muốn nhảy vào hoặc bỏ qua. 

Doanh nghiệp lựa chọn thị trường ngách tức là tập trung nỗ lực cho phần lớn thị trường nhỏ chứ không cạnh tranh để giành thị phần trong thị trường lớn mà sẽ đi theo hướng kinh doanh theo nhu cầu của thị trường.

Lợi ích chính của thị trường ngách

 • Gia tăng mối quan hệ khách hàng.
 • Giảm cạnh tranh.
 • Tăng khả năng hiển thị/ tiếp cận.
 • Tạo sự phát triển cho Buzz Marketing.
 • Chuyên môn hóa thị trường.
 • Sử dụng ít nguồn lực và tài nguyên hơn so với thị trường chính thống.
 • Tăng nhận thức thương hiệu.

Cách xác định thị trường ngách

 • Xem xét sở thích của riêng bạn hoặc cộng đồng mà bạn có hiểu biết.
 • Sử dụng Google Keyword Planner để khám phá sở thích.
 • Sử dụng đề xuất của Google.
 • Xem xét danh sách sở thích hoặc nghề nghiệp trên Wikipedia để tìm cảm hứng.
 • Sử dụng Facebook Audience Insights để xác định kích thước thị trường người mua.