Thị trường mục tiêu

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Thị trường mục tiêu bao gồm tất cả các khách hàng tiềm năng và hiện tại đối với sản phẩm hay dịch vụ, liên quan đến các yếu tố có khả năng tiếp cận, nhu cầu sử dụng, mong muốn, nguồn tài chính để thực hiện hành vi trao đổi. Thị trường mục tiêu chính là yếu tố quyết định chiến lược marketing của doanh nghiệp.

Cách xác định thị trường mục tiêu

Để chọn được một phân khúc thị trường phù hợp, doanh nghiệp cần đánh giá 2 yếu tố:

Yếu tố 1: Tính hấp dẫn của thị trường

Để đánh giá mức độ hấp dẫn của một phân khúc (thị trường), thường các CMO (giám đốc marketing) cần đánh giá dựa trên các chỉ tiêu sau:

 • Quy mô của thị trường (tổng doanh thu, tổng sản lượng tiêu thụ, tổng nhu cầu)
 • Tốc độ phát triển (tỷ lệ phần trăm phát triển hàng năm so với năm trước)
 • Mức độ cạnh tranh (số lượng đối thủ và mức độ cạnh tranh)
 • Quy mô khách hàng (sức mua của khách hàng)

Yếu tố 2: Lợi thế cạnh tranh tương ứng của doanh nghiệp

Lợi thế cạnh tranh tương ứng của doanh nghiệp có nghĩa là năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp so với các đối thủ khác trong cùng một phân khúc (thị trường) đối với những tiêu chí quyết định chọn mua sản phẩm của khách hàng, chẳng hạn như:

 • Chất lượng sản phẩm
 • Dịch vụ khách hàng
 • Bao bì
 • Độ phủ của kênh phân phối
 • Thương hiệu
 • Hoạt động khuyến mãi
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hình thức và điều kiện thanh toán
 • Đội ngũ bán hàng