Seller

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Seller là thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến chỉ những người bán hàng online qua nền tảng Printub.

Người bán tham gia kinh doanh qua Printub thông qua các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản Printub.

Bước 2: Người bán tạo chiến dịch tùy chỉnh sản phẩm.

Bước 3: Quảng bá sản phẩm trên website/mạng xã hội/sàn TMĐT.

Bước 4: Người bán xác nhận thông tin mua hàng từ khách hàng và tạo đơn hàng trên Printub.

Bước 5: Printub tiếp nhận thông tin và tiến hành sản xuất sản phẩm.

Bước 6: Printub giao hàng cho đối tác vận chuyển. Khách hàng nhận được sản phẩm sau 5 – 14 ngày làm việc kể từ thời điểm người bán lên đơn trên hệ thống.

Bước 7: Đơn hàng thành công, người bán rút lợi nhuận từ Printub khi tài khoản có tối thiểu 200.000đ.