Referral

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Chương trình Referral hoạt động với mục đích khuyến khích seller giới thiệu bạn bè tham gia cộng đồng bán hàng trực tuyến của Printub. Bằng cách gửi link chứa Mã giới thiệu (Referral ID) để bạn bè tạo tài khoản và kinh doanh trên nền tảng, bạn có thể gia tăng thu nhập thụ động mà không tốn công sức hay thời gian.

Với mỗi sản phẩm mà người được mời tham gia bán được, người giới thiệu sẽ nhận ngay 3.000 đồng trong tài khoản. Bạn nên tham gia chương trình Printub Referral bởi 4 lý do:

  • Là cách kiếm tiền thụ động không tốn thời gian và công sức
  • Thao tác đơn giản ai cũng có thể thực hiện
  • Tăng khả năng quảng bá sản phẩm của bạn
  • Bạn bè của bạn được tiếp cận với một mô hình kinh doanh mới

Xem thêm: Cách hoạt động và hướng dẫn tham gia chương trình Printub Referral