Nhu cầu thị trường tiềm năng

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Nhu cầu thị trường tiềm năng là con số mang tính dự báo về tổng nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp có thể mua số liệu từ các công ty chuyên về thống kê hoặc tự tính toán (thông qua việc khảo sát đặc điểm, thói quen mua hàng, lượng người, lứa tuổi… của khách hàng mục tiêu).

Trước khi một doanh nghiệp mở rộng thị trường hoặc tung ra một sản phẩm mới, đầu tiên phải xác định phân khúc của mình sẽ tham gia, phân khúc đó hiện có dung lượng bao nhiêu, bạn có những đối thủ cạnh tranh nào, lợi thế cạnh tranh của bạn là gì… Nếu như dung lượng thị trường thấp, đối thủ nhiều thì đó là thị trường khó khăn.

Bạn nên nghiên cứu thêm cả quan hệ cung cầu và giá. Giá tăng thì nhu cầu giảm, nguồn cung tăng; giá giảm thì nhu cầu tăng, nguồn cung giảm. Đôi khi doanh nghiệp có thể giảm lợi nhuận để tăng lợi thế về giá, người chưa có nhu cầu mua ở giá P1 có thể sẽ mua ở mức giá P2 thấp hơn.