Ngân sách

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Ngân sách là kế hoạch thu và chi đã được cơ quan, cá nhân, tổ chức xác định từ trước. Như vậy, ngân sách chính là một khái niệm quan trọng đối với nền kinh tế vĩ mô và vi mô. Việc sử dụng ngân sách hiệu quả sẽ đem lại những ý nghĩa to lớn đối với tổ chức nói chung và cá nhân nói riêng.

Mục đích sử dụng ngân sách: 

  • Cung cấp các thông tin dự đoán về những khoản thu và chi đã được dự kiến từ trước. Ngoài ra việc tính toán từ trước sẽ giúp chúng ta biết được các khoản mục đầu tư cũng như dòng tiền được phân bổ ra sao.
  • Ngân sách cũng được xem như một khoản quỹ của dự án giúp kích hoạt các các hoạt động tài chính diễn ra đúng kế hoạch.
  • Ngân sách cũng tạo cơ hội cho việc phối hợp hoạt động thể hiện được tinh thần làm việc cao, có trách nhiệm của tập thể trong doanh nghiệp. 

3 loại ngân sách cơ bản:

  • Ngân sách gia đình: là mức sống của hộ gia đình hoặc cá nhân tập thể từ đó đo lường được mức độ thu nhập trung bình, chi tiêu theo đầu người.
  • Ngân sách doanh nghiệp: là kế hoạch thu chi của doanh nghiệp, chúng được thể hiện bằng tài chính trong một thời kỳ nhất định có thể là quý, tháng hoặc năm.
  • Ngân sách nhà nước: là bản dự toán chi tiêu của chính phủ, trong đó sẽ ghi chép rõ ràng dòng tiền chi tiêu vào những mục đích gì?  Thông thường khoản này sẽ được ghi chép trong một năm tài khoá.