Lưu lượng truy cập

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Lưu lượng truy cập (Traffic) bao gồm những đối tượng mà bạn đang tương tác, muốn tiếp cận. Những đối tượng này có khả năng sẽ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. 

Một yếu tố quan trọng để bán hàng trên trang web phụ thuộc vào việc xác định rõ đối tượng truy cập thuộc loại lưu lượng truy cập nào. Không phải tất cả lưu lượng truy cập đều có cách tiếp cận như nhau. Mỗi khách truy cập vào trang sẽ có mục đích riêng. Có người tìm kiếm thông tin kiến thức, có người truy cập tìm hiểu sản phẩm dịch vụ. Cũng có khả năng lại truy cập nhầm vì hiểu sai thông tin trang web cung cấp,v.v… Xác định mục tiêu truy cập sẽ giúp bạn lên chiến lược marketing phù hợp cho từng đối tượng.

Các loại lưu lượng truy cập:

1. Cold Traffic – Lưu lượng truy cập lạnh

Lưu lượng truy cập lạnh là những khách truy cập trang web chưa bao giờ nghe nói về thương hiệu của bạn trước đây. Đồng thời bạn cũng chưa có bất kỳ tương tác nào trước đó. Ngoài ra, nhóm đối tượng này có thể đã từng truy cập trang của bạn khi đang tìm kiếm hoặc có nhu cầu cụ thể nào đó nhưng chưa tìm ra giải pháp.

Nếu cố gắng bán cho đối tượng trên, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi nhóm lưu lượng này bởi họ chưa biết về bạn. Quá trình này cần được tiến hành từng bước nhằm xây dựng lòng tin để dần biến họ thành khách hàng.

2. Warm Traffic – Lưu lượng truy cập ấm

Nhóm này bao gồm các khán giả biết về bạn và thích những thông tin bạn cung cấp, đã thể hiện một số sự quan tâm đến doanh nghiệp nhưng chưa sẵn sàng mua hàng. Họ cần một chút thuyết phục để tin tưởng. Để thấy được chi phí họ bỏ ra khi mua sản phẩm của bạn là đáng hơn so với mua từ đối thủ khác.

Nhóm này có thể bao gồm những đối tượng:

  • Một người theo dõi tích cực trên mạng xã hội.
  • Một khách truy cập lại vào trang web.
  • Người đăng ký email tương tác (mở email, nhấp vào liên kết, v.v.).
  • Người tham gia hội thảo.

3. Hot Traffic – Lưu lượng truy cập nóng

Lưu lượng truy cập nóng đề cập đến đối tượng mà bạn đã chuyển đổi, bao gồm khách hàng hài lòng hoặc những người thực sự quan tâm đến việc mua hàng. Họ chỉ cần một chút thúc đẩy đúng hướng để đưa ra quyết định. Lưu ý thêm, những khách hàng này thường có khả năng giới thiệu doanh nghiệp cho bạn bè.

Nhóm đối tượng này thường gồm:

  • Người đã truy cập trang và bắt đầu quá trình đặt hàng nhưng chưa hoàn tất.
  • Người đã mua hàng từ bạn và bạn có cơ hội bán thêm sản phẩm ngay thời điểm đó.
  • Người đã mua nhiều sản phẩm từ bạn trong cùng một phạm vi.

Trong mọi trường hợp, với lưu lượng truy cập nóng, sẽ có cơ hội lớn để tối đa hóa lợi nhuận.