Khổ in

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Khổ in thể hiện kích thước tương đối của hình in trên mặt áo, dùng để tính giá base cost sản phẩm đối với các loại áo in chuyển nhiệt hoặc in decal nhiệt.

Printub hiện đang áp dụng các khổ in từ A6 đến A2 cho hình in. Khổ in càng lớn, base cost sản phẩm sẽ càng cao và ngược lại.

Xem thêm: Base cost và giá bán đề xuất cho các sản phẩm.

Khi tạo chiến dịch tùy chỉnh thiết kế, bạn có thể mở rộng/thu nhỏ khổ in bằng trên khung căn chỉnh bao quanh hình ảnh.