Khách hàng tiềm năng

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Khách hàng tiềm năng là những người/tổ chức chưa thực sự trả tiền cho sản phẩm/dịch vụ của bạn, mà chỉ ở mức có nhu cầu hoặc thể hiện sự quan tâm đến giải pháp mà bạn cung cấp.

Dựa Theo mô hình phễu marketing, Khách hàng tiềm năng có thể là:

  • Những người chưa biết đến bạn hoặc sản phẩm/dịch vụ bạn cung cấp.
  • Những người có vấn đề và đang tìm kiếm giải pháp liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của bạn.
  • Những người đang phân vân lựa chọn giữa sản phẩm/dịch vụ của bạn và của đối thủ.
  • Những người đã mua và sử dụng sản phẩm/dịch vụ của đối thủ.

Những người này là khách hàng tiềm năng vì 2 yếu tố:

  • Phù hợp với chân dung khách hàng mục tiêu mà bạn phục vụ
  • Bạn có khả năng thuyết phục họ trả tiền để sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn, biến họ thành khách hàng thực sự.

Do có nhiều nhóm khách hàng tiềm năng khác nhau, nên bạn cần có những chiến lược khác nhau để chuyển họ thành khách hàng trả tiền.