Kênh phân phối

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Kênh phân phối đề cập đến mạng được sử dụng để nhận sản phẩm từ nhà sản xuất hoặc người tạo ra nó và mục đích cuối là đưa đến người sử dụng. 

Khi kênh phân phối là “trực tiếp” (kênh bán hàng trực tiếp), nhà sản xuất bán trực tiếp cho người dùng mà không thông qua bên trung gian. Khi kênh phân phối là “gián tiếp”, sản phẩm sẽ đi qua các bên trước khi tiếp cận đến người tiêu dùng. 

Trung gian giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng trong kênh phân phối gián tiếp có thể bao gồm:

  • Bán sỉ / nhà phân phối
  • Người buôn bán
  • Nhà bán lẻ
  • Tư vấn
  • Đại diện của nhà sản xuất

Nhìn dưới góc độ này, kênh phân phối bao gồm tất cả các hoạt động diễn ra trong khâu lưu thông, là cầu nối liên kết sản phẩm của nhà sản xuất với người tiêu dùng. Nội dung của kênh phân phối là hàng loạt các dịch vụ sau quá trình sản xuất và trước quá trình tiêu dùng.

Các loại kênh phân phối:

1. Kênh phân phối trực tiếp

Là kênh phân phối mà thành phần tham gia chỉ có hai đối tượng là nhà sản xuất và người tiêu dùng. Hàng hoá sau khi sản xuất sẽ được phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng mà không qua trung gian. Cấu trúc của kênh phân phối trực tiếp là: P (producer) –> C (Consumer).

2. Kênh phân phối gián tiếp

Trong kênh phân phối gián tiếp sẽ được chia làm hai loại là kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối hiện đại.

  • Kênh phân phối truyền thống: là kênh mà hàng hoá phải đi qua nhiều khâu như là từ nhà sản xuất cho đến trung gian và cuối cùng mới đến được tay người tiêu dùng.

Cụ thể, kênh phân phối truyền thống sẽ có 3 cấp bao gồm:

Cấp 1: P (Nhà sản xuất) -> R (Nhà bán lẻ) -> C (Người tiêu dùng)

Cấp 2: P (Nhà sản xuất)-> W (Nhà bán sỉ/nhà bán buôn) -> R (Nhà bán lẻ) -> C (Người tiêu dùng).

Cấp 3: P (Nhà sản xuất) -> A&B (Cò mối) -> W (Nhà bán sỉ/nhà bán buôn) -> R (Nhà bán lẻ) -> C (Người tiêu dùng).

  • Kênh phân phối hiện đại: là kênh mà nhà sản xuất và bên trung gian phân phối sẽ kết hợp lại là một. Các hàng hoá sau khi được sản xuất sẽ phân phối trực tiếp từ thể thống nhất đến với người tiêu dùng. Lợi ích của kênh phân phối này là tiết kiệm được chi phí và thời gian trong quá trình vận chuyển đến với người tiêu dùng.

3. Kênh phân phối đa cấp (hỗn hợp)

Là các thành phần tham gia trong việc phân phối hàng hoá ngoại trừ nhà sản xuất nó đóng vai trò là trung gian hoặc cũng là người tiêu dùng. Khi áp dụng kênh phân phối đa cấp sẽ có những lợi thế giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí quảng cáo. Tuy nhiên, vẫn phải trích một khoản hoa hồng cho các bên trung gian.