Kế hoạch kinh doanh

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Kế hoạch kinh doanh là một kế hoạch mô tả quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó đánh giá việc kinh doanh đã có kết quả như thế nào và tìm kiếm những triển vọng để phát triển và thành công trong tương lai.

Vai trò của kế hoạch kinh doanh: 

 • Giúp doanh nghiệp xác định các mục tiêu, chiến lược, xác định thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nội lực của doanh nghiệp, đưa ra định hướng kinh doanh và phương thức để thực hiện các mục tiêu, chiến lược.
 • Doanh nghiệp có thể dùng kế hoạch kinh doanh để vay vốn tại ngân hàng, tìm kiếm cơ hội từ các nhà đầu tư.

Khi xây dựng kế hoạch kinh doanh nên tham khảo một số nguyên tắc sau:

 • Phải tính đến mục tiêu và kết quả công việc kinh doanh.
 • Đánh giá tình hình, kiểm tra lại thực trạng của công ty, doanh nghiệp.
 • Nên đối chiếu với kế hoạch của một tháng. Khi phân tích kết quả, có thể điều chỉnh và nâng cao hơn cho lần sau để khả năng nắm bắt thực tế tốt hơn.
 • Câu văn ngắn gọn, không sử dụng ngôn ngữ lạ hoặc những từ ngữ địa phương, không cường điệu hóa vấn đề, không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.
 • Tránh việc dự tính lợi nhuận quá cao, hoặc kế hoạch tài chính kèm theo không hoàn chỉnh hay kế hoạch mà trong đó mục tiêu không cụ thể
 • Đánh giá đúng tiềm năng thị trường và năng lực của đơn vị.
 • Chú trọng vào phần tóm tắt dự án.

Một bản kế hoạch kinh doanh cần có:

 • Khách hàng là ai, đối tượng nào, khách hàng tiềm năng là ai, tạo dựng khách hàng tiềm năng như thế nào.
 • Sản xuất và cung cấp sản phẩm hay dịch vụ gì?
 • Đối thủ cạnh tranh là ai? Họ có ưu điểm và hạn chế nào?
 • Các chiến lược cụ thể sẽ thực hiện nhắm đến thị trường mục tiêu và phân công bộ phận thực hiện.
 • Hoạch định một ngân sách tài chính thích hợp để không gây tốn kém cho doanh nghiệp.