Hình in dự trữ

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Để giảm thời gian sản xuất đơn và nhanh chóng đưa sản phẩm đến tay khách hàng, Printub ra mắt tính năng Dự trữ hình in. 

Hình in dự trữ là các mẫu thiết kế được đặt sản xuất trước một số lượng cho các sản phẩm áo. Khi có khách hàng đặt mua áo đó, Printub sẽ lấy hình đã dự trữ để in lên áo. Với cách làm này, sản phẩm sẽ được hoàn thành trong ngày và sớm giao cho đơn vị vận chuyển.

Trước khi dự trữ 1 số lượng hình in, bạn cần nạp tiền vào tài khoản Printub. Để đặt sản xuất hình in, số dư trong tài khoản phải đủ tiền để thanh toán số hình in đó. Nếu số dư trong tài khoản không đủ thanh toán giá hình in, Printub sẽ không tiến hành sản xuất sản phẩm.

Khi seller đặt đơn dự trữ hình in, số lượng hình in sẽ không cập nhật ngay trong tài khoản. Chỉ khi Printub đã in và xác nhận trên hệ thống thì số lượng hình in mới tăng, và lúc đó seller mới dùng để tạo đơn hàng được. 

Sau khi tài khoản đã cập nhật số lượng hình in dự trữ, bạn có thể dùng những hình này cho áo khi có khách hàng đặt mua. Như vậy, sản phẩm sẽ được hoàn thành và giao đến cho khách hàng sớm hơn.