Đồng bộ sản phẩm và đơn hàng

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Đồng bộ là việc liên kết sản phẩm và đơn hàng trên Printub về: màu sắc, kích thước, tên sản phẩm, dòng sản phẩm, mockup, giá bán… với thông tin trên Woo Website (website WooCommerce) của người bán hàng. 

Khi có đơn hàng phát sinh trên Woo web, các thông tin về sản phẩm và khách hàng sẽ được chuyển thẳng tới tài khoản Printub. Seller có quyền nhập đơn hàng từ Woo Web lên hệ thống dễ dàng, tiết kiệm thời gian.

Để đồng bộ sản phẩm và đơn hàng trên Printub với Woo Website, bạn làm như sau:

Bước 1: Liên kết tài khoản Printub và WooCommerce

Bước 2: Đồng bộ sản phẩm trên Printub với WooCommerce

  • Đồng bộ thuộc tính chung của Printub và WooCommerce
  • Đồng bộ các thuộc tính riêng của từng sản phẩm

Xem thêm: Đồng bộ sản phẩm và đơn hàng trên Printub với website WooCommerce