Doanh thu

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Trong kinh tế học, doanh thu thường được xác định = Giá bán x Sản lượng.

Một doanh nghiệp sẽ có 3 nhóm doanh thu:

  • Doanh thu từ bán hàng hóa: Khi bạn nhập một mặt hàng nào đó (với giá nhập buôn) về kinh doanh sau đó bán mặt hàng đó ra cao hơn mức giá bạn nhập về với giá bán lẻ + công nhập hàng + tiền thuế + chi phí marketing (nếu có). Khi đó Doanh thu bán sản phẩm = Giá bán cho khách hàng – Giá gốc bạn mua.
  • Doanh thu từ hoạt động đầu tư khác: Bạn có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng, nhà đất… đó là các lĩnh vực không thuộc khoản đầu tư chính của doanh nghiệp.
  • Doanh thu từ hoạt động tài chính: Có thể tại một giai đoạn nào đó doanh nghiệp không dùng hết số vốn chủ sở hữu của mình thì họ sẽ cho vay lấy lãi.

Chú ý: Doanh thu là doanh thu trước thuế VAT.