Độ phức tạp của hình in

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Độ phức tạp của hình in được quy định bằng số chi tiết rời rạc của bức ảnh. Theo quy trình sản xuất của Printub, hệ thống chúng tôi chỉ xử lý được thiết kế với tối đa 100 chi tiết. Nếu vượt quá ngưỡng này thiết kế của bạn sẽ không tải được lên Printub và sẽ có một cửa sổ thông báo hiện lên như sau:

Ví dụ một hình in phức tạp không tải được lên Printub

Trong trường hợp bạn đã tải thiết kế lên Printub và hệ thống báo lỗi, có 2 cách bạn có thể áp dụng để giảm độ phức tạp của hình in:

  • Cách 1: Xóa bớt các thành phần dư thừa để giảm bớt chi tiết.
  • Cách 2: Lấp đầy các chỗ trống khó tách khi sản xuất.

Để chất lượng hình in sát với thiết kế nhất có thể, Printub khuyên bạn nên ưu tiên hình ảnh:

  • Thiết kế nằm trong một khối liền nhau, không tách rời.
  • Thiết kế có các chi tiết tách rời nhưng hạn chế độ phức tạp.

Xem thêm: Những tiêu chuẩn về hình ảnh thiết kế và lỗi thường gặp