Chiến dịch

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Trên Printub, chiến dịch là một sản phẩm đã được tùy chỉnh thiết kế và khởi chạy trên hệ thống. Thao tác tạo ra một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm khác nhau có chung mẫu thiết kế được gọi là Tạo chiến dịch tùy chỉnh sản phẩm

Xem chiến dịch đã tạo

Để xem các chiến dịch đã tạo, bạn làm như sau:

Bước 1: Vào trang quản lý cá nhân (Dashboard), chọn phần “Chiến dịch”, đây là trang tổng hợp tất cả các chiến dịch bạn đã tạo theo thứ tự gần nhất đến xa nhất.

chiến dịch

Bước 2: Bấm vào tên chiến dịch để mở trang sản phẩm. Tại trang này bạn có thể xem những thông tin chi tiết về sản phẩm gồm: tên, giá bản, màu sắc, kích thước, chất liệu, chính sách bán hàng…

trang chiến dịch

Những thao tác với chiến dịch:

  • Tạo bản sao chiến dịch: Bạn có quyền nhân bản chiến dịch có sẵn để chỉnh sửa các chi tiết của thiết kế hoặc thông tin của chiến dịch cũ.
  • Xóa chiến dịch: Xóa chiến dịch khỏi danh mục chiến dịch đang hoạt động. Khi bạn xóa một chiến dịch đang chạy, tất cả các đơn hàng hiện có của chiến dịch đó sẽ bị huỷ bỏ.
  • Đồng bộ chiến dịch với website WooCommerce: Nếu bạn đã có website bán hàng WooCommerce, bạn có thể đồng bộ chiến dịch và đơn hàng với website, như vậy khi có khách hàng đặt mua trên website, chi tiết sản phẩm và thông tin người nhận sẽ được chuyển thẳng về tài khoản Printub và seller dễ dàng tạo đơn hàng bằng cách nhập từ Woo.