Chi tiết số dư

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Chi tiết số dư nằm trong mục Thanh toán, cho biết thông tin các khoản tiền được nạp vào hoặc bị trừ để thanh toán base cost khi bán hàng trên sàn Thương mại điện tử hoặc khi seller đặt dự trữ hình in. 

  • Khi bán hàng trên sàn TMĐT:

Khi khách hàng nhận được sản phẩm và thanh toán, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của người bán trên sàn TMĐT. Printub sẽ trừ số tiền tương đương với tổng base cost của đơn hàng đó trong phần Chi tiết số dư của bạn.

Ví dụ: Đơn hàng gồm 3 áo thun PE trị giá 450.000đ và base cost là 200.000đ. Khi khách hàng thanh toán tiền hàng, tài khoản trên sàn TMĐT của bạn nhận thêm 450.000đ và số dư trong tài khoản Printub của bạn giảm 200.000đ. Tiền lãi của bạn là 250.000đ.

Lưu ý: Số tiền trong phần Số dư của bạn phải cao hơn tổng mức bast cost của đơn hàng. Nếu trong tài khoản số dư không đủ thanh toán base cost, Printub sẽ không tiến hành sản xuất sản phẩm.

Xem thêm: Base cost

  • Khi seller đặt dự trữ hình in:

Khi muốn trữ 1 số lượng hình in thì số dư trong tài khoản Printub phải đủ tiền để thanh toán số hình in đó. Nếu số dư trong tài khoản không đủ thanh toán giá hình in, Printub sẽ không tiến hành sản xuất sản phẩm.

Xem thêm: Hình in dự trữ