Chế độ màu

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Theo định nghĩa của Adobe, chế độ màu (hay còn gọi là chế độ hình ảnh) quyết định cách kết hợp màu sắc dựa trên số lượng kênh trong mô hình màu. Thiết lập các chế độ màu khác nhau dẫn đến sự chênh lệch chi tiết màu và kích thước file thiết kế.

Có 5 loại chế độ màu khác nhau:

  • Chế độ RGB
  • Chế độ CMYK
  • Chế độ Index
  • Chế độ Grayscale
  • Chế độ Bitmap

Trong đó, 2 chế độ màu seller cần lưu ý và RGB và CMYK. 

chế độ màu

CMYK và RGB sẽ được sử dụng dựa trên các mục đích khác nhau. 

Các file hệ RGB sẽ làm việc tốt với các thiết bị phát quang sử dụng ánh sáng trắng làm cơ sở. Vì thế hệ RGB được sử dụng cho các màu thể hiện trên màn hình máy tính cũng như các màu trong ngành thiết kế Web được chiếu qua các màn hình hay máy chiếu dùng ánh sáng. 

Ngược lại, CMYK lại là hệ màu ưa thích của máy in, một nhà thiết kế ảnh số có thể chỉnh sửa với ảnh hệ màu RGB tuy nhiên ảnh khi in ra trên các máy in sử dụng mực CMYK sẽ thể hiện các màu khác so với màu bạn thấy trên màn hình. Màu CMYK thường được sử dụng khi thiết kế phục vụ cho mục đích in ấn các thiết kế như poster, brochure, name card, catalogue, sách hoặc tạp chí,…

Bởi vậy, với các thiết kế digital trên web thì bạn cần chọn lựa màu RGB còn in ấn thì sẽ chọn CMYK. Bạn cũng cần lưu ý chỉnh hệ màu ngay từ đầu để tránh màu sản phẩm và màu thiết kế không khớp nhau.