Tuyển dụng
tuyển dụng intern marketing

[HCM] Tuyển dụng Marketing Intern (11/2017)

Printub cần tuyển 01 thực tập sinh làm marketing, ngoài ra sẽ kiêm một phần nhỏ của operation. Công việc ưu tiên sinh viên...